Saturday, January 16, 2010

Номын үнэ

"Олон Түмний Харилцаа" номыг маань Хэвлэлийн хүрээлэнгийн дэргэдэх "Сэтгүүлч" коллеж дээр 6000 төгрөгөөр зарж эхэлсэн байгаа. Харин номын худалдааны газрууд авч борлуулахдаа дээр нь өөрсдийн орлого болох мөнгийг нэмэх болно.
www.pressinst.org.mn/college
Номыг маань уншиж үзээд ажил амьдралд тань хэрэг болж, мэдлэгийн цар хүрээг тань нэмж байгаа эсэх талаар саналаа хэлээрэй. Засаж сайжруулах санааг тань дуртайяа хүлээн авах болно.
ogerel@yahoo.com
А.Оюунгэрэл

No comments: