Monday, November 26, 2012


Асуултаа бичнэ үү?

Өнөөдөр ангид үзэх “ОТМХ-ийн эдийн засаг ба зар сурталчилгаа” сэдэвт хичээлтэй холбоотой бэлтгэж ирсэн  нэг нэг асуултаа  бичнэ үү?